Algemene voorwaarden


1. Voor het bijhouden van de administratie wordt bij het maken van een afspraak naar je adres, telefoonnummer en/of e-mailadres gevraagd.
2. Voorafgaand aan de eerste massage/behandeling wordt er door mij een intakegesprek gehouden met de cliënt. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze (medische) informatie die hij/zij tijdens dit gesprek verstrekt. Op basis hiervan kan de massage/behandeling op een verantwoordelijke en veilige manier gegeven worden.
3. Bij wijzigingen in de situatie van de cliënt is hij/zij zelf verantwoordelijk om dit aan mij door te geven.
4. Alle informatie die je tijdens het intakegesprek en de massage/behandeling aan mij vertelt wordt vertrouwelijk behandeld. Zonder jou schriftelijke toestemming worden deze nooit aan derden verstrekt.
5. Bij Massagepraktijk BeBalanced worden geen medische diagnoses gesteld. Bij twijfel kan ik afzien van een massage/behandeling en wordt u door verwezen naar de huisarts of specialist.
6. Bij contra-indicaties mag er absoluut niet gemasseerd worden. Bij acute blessures, hoge bloeddruk en ziektes is het raadzaam eerst advies te vragen aan jou arts, voordat je een afspraak maakt. Contra-indicaties: Koorts,griep, ontstekingen (een steenpuist is ook een ontsteking, dus masseer daar ruim omheen), kapotte huid, spataderen, kneuzingen, blessures, blauwe plekken, tromboxe, extreme vermoeidheid en slechte algemene gezondheid, zwangerschap ( eerste 3 maanden ) ernstige aandoeningen zoals: kanker, hartaandoeningen, aderaandoeningen, enz.
Een masseur is geen medicus, dus hierbij geldt opnieuw: niet doen, tenzij je behandelend arts of huisarts toestemming heeft gegeven.
7. Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Geannuleerde of vergeten afspraken binnen deze termijn worden voor 50% in rekening gebracht.
8. Betaling verloopt contant of via de mobiel bankieren app en wordt direct na de massage/behandeling voldaan.
9. Erotische massages maken geen deel uit van de massages die Massagepraktijk BeBalanced aanbiedt. Cliënten die hier wel op inspelen worden meteen verzocht de praktijk te verlaten en zijn niet meer welkom.
10. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaar je tevens dat je Massagepraktijk BeBalanced niet aansprakelijk zal stellen voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een massage/behandeling die aan jou gegeven is.

Loading